O škole

Jsme celkově malá škola, s nižším počtem žáků ve třídách, což vytváří vhodné klima školy, založené na individuálním přístupu, spolupráci a profesionalitě.

Soukromá střední škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu, služeb, společného stravování, dále pak bankovnictví a pojišťovnictví

Naše škola vznikla v květnu r. 1993 s názvem Soukromé SOU obchodu a služeb. V lednu 1997 byla zaregistrována jako právnická osoba – společnost s ručením omezeným. V roce 2008 byl změněn název školy na současný Soukromá střední škola, s.r.o.

Dlouhodobý plán rozvoje.docx

základní údaje

Název školy: Soukromá střední škola, s. r. o.
Adresa školy: Štěpnická 1188, 686 06 Uherské Hradiště

IČ: 25 32 28 34
Bankovní spojení: 5558600227/0100
DIČ: není plátcem

Telefon/fax: 572 56 44 93
E-mail: sou.uh@uh.cz
Internetová adresa: www.sou.uh.cz

Druh školy: střední škola
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum zápisu školy do rejstříku: 6.1.1997

Datum zahájení činnosti: 1.9.1993

Nejvyšší povolená kapacita: 170 žáků

Resortní identifikátor (IZO): 047 35 38 72
IZO ředitelství (REDIZO): 600015505
Vedení školy: ředitelka školy – Mgr. Petra Jestřabíková