Projekty školy

Název programu: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016678

Zahájení projektu: 01. 01. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021

Příjemce projektu: Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště

AKTIVITY:

 • 2.III/11 – Tandemová výuka v SŠ
 • 2.III/12 – Zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích
 • 2.III/13 – Nové metody ve výuce v SŠ
 • 2.III/15 – Vzájemná spolupráce pedagogů a zaměstnavatelů
 • 2.III/16 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • 2.III/18 – Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
 • 2.III/20 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.III/21 – Projektový den ve škole
 • 2.III/22 – Projektový den mimo školu
 • 2.III/23 – Komunitně osvětová setkání
 • 2.III/7 – Vzdělávání pedagogů SŠ – DVPP
 • 2.III/9 – Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

O projektu:

Projekt je zaměřen kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející IC apod.T.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků a studentů v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, studenta i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a studentů a nediskriminovat je.

Název programu: POSÍLENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ,
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006781

Zahájení projektu: 01. 09. 2017

Ukončení projektu: 31. 08. 2019
Příjemce projektu:
Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště

AKTIVITY:
III/2.10 – Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

III/2.8 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

III/2.7 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

III/4.1 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem