Pro uchazeče

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Je možné si domluvit osobní schůzku.

Pomáháme těm, kdo chtějí najít uplatnění nebo zlepšit své postavení na trhu práce.

Škola umožňuje přijímání do vyšších ročníků vzdělávání (viz § 63 zákona 561/2004 Sb.) a uznávání dosaženého vzdělání(§ 70 zákona 561/2004 Sb.)

studijní obory zakončené maturitní zkouškou

Podnikání

kód oboru: 64-41-L/51
Dvouleté dálkové nástavbové studium při zaměstnání, pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem, zakončené maturitní zkouškou. Více zde …

Ekonomika a podnikání

kód oboru: 63-41-M/01
Čtyřletý studijní obor v dálkové formě studia pro absolventy základních škol, zakončený maturitní zkouškou. Více zde …

učební obory zakončené výučním listem

Prodavač

kód oboru: 66-51-H/01
Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Více zde …

Kuchař-číšník

kód oboru: 65-51-H/01
Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Více zde …