Pro uchazeče

Pomáháme těm, kdo chtějí najít uplatnění nebo zlepšit své postavení na trhu práce.

Škola umožňuje přijímání do vyšších ročníků vzdělávání (viz § 63 zákona 561/2004 Sb.) a uznávání dosaženého vzdělání(§ 70 zákona 561/2004 Sb.)

studijní obory zakončené maturitní zkouškou

Podnikání

kód oboru: 64-41-L/51
Dvouleté dálkové nástavbové studium při zaměstnání, pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem, zakončené maturitní zkouškou. Více zde …

Ekonomika a podnikání

kód oboru: 63-41-M/01
Čtyřletý studijní obor v dálkové formě studia pro absolventy základních škol, zakončený maturitní zkouškou. Více zde …

učební obory zakončené výučním listem

Prodavač

kód oboru: 66-51-H/01
Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Více zde …

Kuchař-číšník

kód oboru: 65-51-H/01
Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Více zde …