PŘIHLÁŠKY

Přihláška pro učební a studijní obory

Přihláška pro nástavbový obor Podnikání

Potvrzení lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

Termín podání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení je do 1.3.2022.

V I. kole přijímacího řízení je pro studijní a nástavbové obory povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Termín konání je pro 1. zvolenou školu 12.4.2022, pro 2. školu 13.4.2022, náhradní termíny jsou 10.5.2022 a 11.5.2022. Školní část přijímacího řízení se NEBUDE konat.

Žádost o umožnění přestupu