PŘIHLÁŠKY

Přihláška pro učební a studijní obory

Přihláška pro nástavbový obor Podnikání

Potvrzení lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

Termín podání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení je do 1.3.2023.

V I. kole přijímacího řízení je pro studijní a nástavbové obory povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Termín konání je pro 1. zvolenou školu 13.4.2023, pro 2. školu 14.4.2023, náhradní termíny jsou 10.5.2023 a 11.5.2023. Školní část přijímacího řízení se NEBUDE konat.

Žádost o umožnění přestupu