PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení 2023- nástavbový obor Podnikání

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 – první kolo

Nástavbové dálkové studium oboru Podnikání 64-41-L/51 je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání. 

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2023.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2023 naleznete na stránkách Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/.

Pro přijímací řízení 2023/2024 byla ředitelkou školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vymezena tato kritéria výběru uchazečů:

KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

  1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  2. Doklad o vzdělání -výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce – ověřená kopie nebo si ověříme kopii ve škole při podpisu smlouvy
  3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů NEVYŽADUJEME.

KRITÉRIA PRO ČTYŘLETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

  1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  2. Vysvědčení z posledního ročníku základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ.
  3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ – Prodavač, Kuchař číšník

Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání .

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ):

  1. řádný termín JPZ: čtvrtek 13. 4. 2023 – koná se na škole uvedené na přihlášce na 1. místě
  2. řádný termín JPZ: pátek 14. 4. 2023 – koná se na škole uvedené na přihlášce na 2. místě
  3. (1. náhradní termín JPZ za 1. řádný termín: 10. 5. 2023)
  4. (2. náhradní termín JPZ za 2. řádný termín: 11. 5. 2023)

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány uchazeči e-mailem nejpozději 14 dní před zkouškami.

V souladu s § 60b odst. 4 školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy nejpozději 29. 4. 2023.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče od 3. května 2023.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu.

Ve druhém kole přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná.